Aktörssamverkan för hållbar ekoturism i Namibia

”Conserving wildlife through ecotourism”
 är en av sju filmer i en filmserie om bistånd genom aktörssamverkan (Partner Driven Coorperation). Genom ett samarbete mellan svenska Jambo Tours och WWF Namibia (Världsnaturfonden) bidrar ekoturismen både till bevarande av naturlivet och till inkomster och hållbarhet för lokalbefolkningen. Längd: 6 minuter.

Regi: Carl Myrén. Filmfoto: Bernd Curschmann (Namibia), Kristian Pohl (Sverige). Storyline: Carl Myrén. Klippning: Africa Interactive. Musik: Carl Myrén. Produktion: Africa Interactive. Uppdragsgivare: Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Projektledare, Sida: Ylva Sahlstrand. Kommunikationsbyrå: Futurniture.

Tillbaka till Showcase