Om Myrén Film

VARFÖR. Vi berättar för att påverka. För att skapa nyfikenhet, förståelse, engagemang, inspiration. Och, i förlängningen: förändring. I det lilla och i det stora.

Vi står för – och arbetar för – jämställdhet, jämlikhet, inkludering, hållbarhet.

Inspelning av ”Putting Palu on the map” på Kawatuna School i Palu, Indonesien 2014. Foto: Jessica Magnusson

Inspelning av ”Putting Palu on the map” på Kawatuna Elementary School i Palu, Indonesien 2014. Foto: Jessica Magnusson

FÖR VEM. Vi berättar för dem som berörs, eller borde beröras, av en fråga. Vi berättar för att påverka beslutsfattare. För att skapa opinion. För att synliggöra och ge röst åt personer och frågeställningar som annars inte syns eller hörs.

Uppdragsgivare är framför allt organisationer med anknytning till samhälle och kultur, exempelvis Sida, UNDP (United Nations Development Programme), UNICEF, Riksteatern, Svenska Handikappidrottsförbundet, Diabetesförbundet, Stiftelsen Spinalis, Män för Jämställdhet, Stockholms stad, Stockholm Vatten, Borås Waste Recovery, Kemikalieinspektionen, TV8, Sveriges Television.

Visning av ”Putting Palu on the map” vid återbesök på Kawatuna Elementary School 2016. Foto: Carl Myrén

Visning av ”Putting Palu on the map” vid återbesök på Kawatuna Elementary School 2016. Foto: Carl Myrén

AV VEM. Myrén Film ägs och drivs av mig, Carl Myrén. Jag har producerat film och andra berättelser sedan 1990. Jag är djupt involverad i alla arbetsmoment, och handplockar medarbetare för varje produktion. Vi arbetar med alla produktionsled, från analys och idé till färdig produktion.

Min bakgrund är inom film, musik och psykologi: utbildning i psykologi och filmvetenskap vid Stockholms Universitet, musikpsykologi vid Uppsala Universitet, interaktiva medier och andra kurser vid Dramatiska Institutet. Forskning i teknisk psykologi vid Högskolan i Luleå. Kurser i elektroakustisk musik vid EMS, Elektronmusikstudion i Stockholm, komposition vid Nordens Folkhögskola, Biskops Arnö.

Foto: Linda Essner

Carl Myrén. Foto: Linda Essner