Arbetssätt

VAD. Vi skapar berättelser om människor, kultur och samhälle. Ofta film, men även text, bild, utställning, spel – eller annat medium eller koncept som lyfter fram budskapet och engagerar målgruppen.

Vi arbetar med alla produktionsled, från analys och idé till färdig produkt. Varje produktion är unik, skapad av en arbetsgrupp sammansatt utifrån produktionens förutsättningar och behov.

Inspelning med bl a filmfotograf Vincent Beaumont och Ulrika Lindström i Cat Ba, Vietnam

Inspelning i Cat Ba, Vietnam med bl a filmfotograf Vincent Beaumont och Ulrika Lindström

HUR. Varje produktion är unik, men arbetet följer en utarbetad metod, en process med ett antal steg nödvändiga för att skapa en genomarbetad produkt.

  1. Vi lägger stor vikt vid bakgrundsarbetet – att förstå och analysera grundförutsättningarna, formulera problemställning, behov, syfte och mål med kommunikationen. Vi undersöker varför vi skall kommunicera, och vad vi vill uppnå med det.
  2. Utifrån bakgrundsarbetet tar vi ställning till vad som skall kommuniceras, till vem och hur – vi definierar målgrupper, innehåll och form, väljer uttryck, kanaler, media, mm.
  3. Först därefter går vi in i förproduktionens kreativa och praktiska delar. Om vi väljer att berätta med film innebär det idé, manus, förberedelser, planering, bokningar, mm. Efter förproduktionen går vi in i
  4. produktion – inspelning, text- och bildproduktion, eller motsvarande, och
  5. efterarbete – bearbetning, redigering, musikproduktion, ljudläggning, mix, mastering, eller motsvarande.

När det är möjligt arbetar vi också med att lotsa kommunikationen ut i olika kanaler, och att följa upp och utvärdera resultatet.

 Med barnmorskor, vårdpersonal och filmfotograf Jim George på vårdcentral i Munipally, Indien

Med bl a barnmorskor, vårdpersonal och filmfotograf Jim George på vårdcentral i Munipally, Indien

UPPDRAG OCH FRIA PRODUKTIONER. Förhållningssättet till berättelsen kan skilja sig åt mellan uppdrag och fria produktioner (produktioner utan extern uppdragsgivare).

I uppdrag är berättelsen (filmen, utställningen etc) och dess uttryck alltid medel för att nå ut med uppdragsgivarens budskap.

I fria produktioner kan berättelsen – dess form, uttryck etc – ibland vara ett mål i sig.

Men drivkrafterna och målsättningarna är alltid desamma – att upptäcka, undersöka, inspirera, engagera, göra skillnad.

Blivande kinesisk biker provsitter sin pappas motorcykel på väg till Shanghai Hogs motorcykelfestival i Huangshan (Gula Bergen). Foto: Carl Myrén

Blivande biker provsitter sin pappas motorcykel på väg med Shanghai Hogs från Shanghai till The 2nd Harley-Davidson Motorcycle Festival i Huangshan (Gula Bergen), Kina. Foto: Carl Myrén