Kontakt

VAR. Vi arbetar där berättelsen finns – platsen och miljön är ofta en del av berättelsen.

Vi arbetar lokalt och globalt. De senaste åren har vi filmat i bland annat Etiopien, Eslöv, Botswana, Borås, Sydafrika, Namibia, Umeå, Luleå, Vietnam, Indonesien, Indien, Kina, Göteborg och Stockholm.

Kontoret finns på Skånegatan 108 i Stockholm.

Inspelningsteam och representanter för Sida och WWF Namibia

Med namibiskt inspelningsteam och representanter för Sida och WWF Namibia

KONTAKT. Hör gärna av dig. Vi kan prata om ditt nästa projekt, hur vi kan göra din berättelse levande och skapa nyfikenhet, förståelse, inspiration och engagemang. Eller bara ta en fika och resonera om hur vi kan göra världen lite bättre – lite mer jämlik, jämställd och hållbar.

Carl Myrén

Myrén Film AB

E-post carl@myren.se | Telefon +46 (0)70 551 72 00 | www.myren.se

Adress: c/o Kråkberget, Skånegatan 108, 116 35 Stockholm