Stärkta indiska kvinnor och barnmorskor

”Strengthening women and midwives”
 är en av sju filmer i en serie om bistånd genom aktörssamverkan (Partner Driven Coorperation). Filmen berättar om ett samarbete mellan indiska och svenska aktörer för att stärka indiska barnmorskor, och därigenom indiska kvinnor, för att bland annat minska mödradödligheten. Längd: 6 minuter.

Regi: Carl Myrén. Filmfoto: Jim George. Storyline: Carl Myrén. Klippning: Africa Interactive. Musik: Carl Myrén. Produktion: Africa Interactive. Uppdragsgivare: Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Projektledare, Sida: Ylva Sahlstrand. Kommunikationsbyrå: Futurniture.

Tillbaka till Showcase