Fackets utmaningar har inga gränser

”Trade union challenges have no borders” är en av sex korta intervjufilmer om fackligt bistånd och samarbete mellan svenska fackförbunden GS och Byggnads och fackförbund i södra Afrika. Längd: 2.30 minuter (kortversion).

Manus, klippning, efterarbete: Carl Myrén. Foto: Mats Carlson. Musik: Playing for Change featuring Tinariwen. Uppdragsgivare: GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Produktion: Myrén Film.

Tillbaka till Showcase