Kanske den enda varning du får

Kort informationsfilm om hantering av farliga kemikalier, och ny varningsmärkning. Visning i teve och på internet. Längd: 60 sekunder.

Regi, klippning, musik, berättarröst, efterarbete: Carl Myrén. Foto: Kristian Pohl. Uppdragsgivare: Kemikalieinspektionen. Produktion: Myrén Film.

Tillbaka till Showcase