Pappagruppen – återträffen

I kortfilmen ”Pappagruppen – återträffen” träffas fyra familjer för att tala om erfarenheterna från att ha varit med i en pappagrupp. Pappagrupper arrangeras för blivande och nyblivna pappor av Män för Jämställdhet för att befrämja ett aktivt och jämställt föräldraskap. Längd: 8.30 minuter.

Regi, klippning, musik, berättarröst, efterarbete: Carl Myrén. Foto: Iga Mikler. Uppdragsgivare: Män för Jämställdhet. Produktion: Myrén Film.

Tillbaka till Showcase