Plogen, Harven och Gullvivan

Utdrag ur film om fastighetsföretaget Einar Mattssons grundläggande värderingar, deras bakgrund, och hur de kommer till uttryck. Ett av familjeföretagets ledord är ”omtänksamhet”, vilket i personalvården bl a tar sig uttryck i en personalkör. I filmsekvensen sjunger fastighetsbolagets personalkör ett specialskrivet körstycke, vars text består av namnen på Einar Mattssons fastigheter. Längd: 2 minuter.

Regi, klippning, musik, efterarbete: Carl Myrén. Pianosolo: Göran Arnberg. Filmfoto: Kristian Pohl. Uppdragsgivare: Einar Mattsson AB. Projektledare, Einar Mattsson: Anders Ränk. Producent: Carl Myrén. Produktion: Myrén Film.

Tillbaka till Showcase