UNICEFs Barnrättsprinciper för företag

”Children are everyone’s business” är en introduktionsfilm om Barnrättsprinciperna för företag (Children’s Rights and Business Principles). Barnrättsprinciperna är verktyg utvecklade under ledning av UNICEF, Rädda Barnen och Global Compact för att vägleda företag att förstå sin inverkan på barns tillvaro, och integrera ett barnrättsperspektiv i företagets verksamhet. Filmen ingår som en del av ett utbildningspaket med bland annat ett kortspel, casekort som diskussionsunderlag, trycksaker och en digital presentation. Filmens längd: 3 minuter.

Regi, klippning, musik: Carl Myrén. Manus: Linda Essner och Carl Myrén. Arkivmaterial: UN Photo. Uppdragsgivare: UNICEF Sverige. Kommunikationsbyrå: Tinyglobe. Projektledare, Tinyglobe: Linda Essner. Produktion: Myrén Film. 

Tillbaka till Showcase