Bistånd genom aktörssamverkan

Kortfilmen ”Partner Driven Cooperation” producerades som inledning till Sidas konferens ”Cooperation Drivers”, om bistånd genom aktörssamverkan i sju länder i Afrika och Asien. Filmen inleds med solosång (svart bild). Längd: 2 minuter.

Regi: Carl Myrén. Filmfoto: Bernd Curschmann, Michael van Ryneveld, Decent Ngwemya, Jim George, Gianrigo Marletta, Vincent Baumont, Bao Peng, Carl Myrén. Stillbilder: Carl Myrén. Klippning, musik, efterarbete: Carl Myrén. Uppdragsgivare: Sida (Swedish International Development Cooperation Agency). Projektledare, Sida: Ylva Sahlstrand. Kommunikationsbyrå: Futurniture. Produktion: Myrén Film.

Tillbaka till Showcase